Kwaliteit van zorg

Op onze zorgboerderij staat kwaliteit hoog in het vaandel. Dit tonen wij onder andere aan doordat wij in het bezit zijn van een aantal keurmerken waardoor wij ons onder meer blijven ontwikkelen. Medewerkers volgen jaarlijks scholing, waaronder scholing die speciaal gericht is op onze SKJ-geregistreerde medewerkers. Daarnaast volgen onze medewerkers jaarlijks scholing en hebben wij SKJ-geregistreerde medewerkers. SKJ is het Kwaliteitsregister Jeugd, een beroepsregister voor jeugdprofessionals.

Kwaliteit laat je zien

Kwaliteit laat je zien is het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Zorgboerderij De Edelingen werkt met dit kwaliteitssysteem en is in het bezit van dit keurmerk. Het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien staat voor:

  • Het belang van de zorgvrager staat voorop
  • Het versterken van kwaliteitsbewustzijn door continu te werken aan blijven kijken, leren, ontwikkelen en verbeteren
  • Alle zorgvragers op de zorgboerderij worden gelijkwaardig benaderd en hebben gelijkwaardige rechten
  • Continuïteit en veiligheid

Tevredenheidsonderzoek

Jaarlijks voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit bij onze zorgvragers. De zorgvragers kunnen met dit onderzoek laten weten wat hun ervaringen zijn met de zorgboerderij. Zij beoordelen ons op de volgende onderwerpen: zorgboerderij, begeleiding en activiteiten / bezigheden. In 2023 hebben wij voor deze onderwerpen de volgende cijfers gekregen van onze zorgvragers:

  • Zorgboerderij: 8.8
  • Begeleiding: 8.9
  • Activiteiten en bezigheden: 8.8

Cijfers die ons trots maken en waar wij veel voldoening uithalen! 

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Wij zijn aangesloten bij de SBB en hierdoor een erkend leerbedrijf. Voor meer informatie over onder andere stage lopen bij De Edelingen, zie het kopje ‘werken bij’.

Zoönosen

Het keurmerk Zoönosen is een keurmerk vanuit de Gezondheidsdienst voor Dieren (GDD) die jaarlijks opnieuw getoetst wordt door de dierenarts. Door het voldoen aan de normering is De Edelingen een Zoönosen verantwoord bedrijf.

Inspraakmomenten zorgvragers

Elk kwartaal houden wij een inspraakmoment met de zorgvragers. Gedurende dit inspraakmoment kunnen de zorgvragers aangeven wat ze goed vinden aan de zorgboerderij en wat verbeterpunten zijn.

Cliëntenraad

De Edelingen heeft samen met locatie De Mettemaat een cliëntenraad. Deze raad bestaat uit een voorzitter, vier leden en een ondersteuner. Viermaal per jaar komt deze raad samen en praten en denken ze mee over het beleid van de zorgboerderij. De cliëntenraad adviseert het bestuur van de zorgboerderij. Eenmaal per jaar sluit ook een commissaris van de Raad van Commissarissen aan bij de cliëntenraad.

Raad van Commissarissen

Zorgboerderij De Mettemaat BV beschikt over een raad van commissarissen die gevraagd en ongevraagd het bestuur van de zorgboerderij adviseert en toezicht houdt op de gang van zaken binnen De Edelingen en De Mettemaat.